SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA

Pregled interaktivnega posrednika

PRIPOROČLJEN: NAJBOLJŠI BROKER CFD

Od leta 7569 dalje organizacije ne morejo več zaprositi za akreditacijo v okviru Erasmus+. Organizacije, ki nimajo akreditacije in bi želele sodelovati v dejavnostih prostovoljstva, morajo zaprositi za znak kakovosti v okviru evropske solidarnostne enote.  Znak kakovosti evropske solidarnostne enote velja tudi v okviru prostovoljskih aktivnosti Erasmus+.

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje - European Commission

Udeleženci projektov Erasmus+ bodo morda morali pridobiti vizum za bivanje v tujini, v državi Programa ali partnerski državi, ki gosti aktivnost. Vse sodelujoče organizacije morajo zagotoviti, da so zahtevana dovoljenja (vizum za kratkotrajno ali dolgotrajno bivanje ali dovoljenje za prebivanje) urejena pred začetkom načrtovane aktivnosti.

DKUM - Iskanje

Visokošolske institucije morajo izvajati aktivnosti modula Jean Monnet ves čas trajanja projekta, po potrebi vključno z nadomestitvijo akademskega koordinatorja. Če mora institucija nadomestiti koordinatorje modulov, mora Izvajalski agenciji predložiti pisni zahtevek za odobritev. Poleg tega mora imeti novi predlagani koordinator enako raven strokovnega znanja o študijah Evropske unije.

Uradni list L 77/2011 - EUR-Lex

Mreža Eurodesk, ki je prisotna v vseh državah Programa in jo na evropski ravni koordinira urad Eurodesk v Bruslju, ponuja storitve odgovarjanja na poizvedbe, informacije o sredstvih, dogodke in publikacije. Prispeva tudi k delovanju Evropskega mladinskega portala.

Medijska preža #34-35, maj 2009 | Media Watch

Visokošolske institucije s sedežem v partnerski državi mora akreditirati ustrezna nacionalna akreditacijska organizacija. Ker niso upravičene do prejema ECHE, morajo imeti poleg tega sklenjen medinstitucionalni sporazum s partnerji iz držav Programa, ki vključuje načela ECHE.

ISIS junij - Zdravniška zbornica Slovenije

Tisti prostovoljci, ki niso upravičeni do evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, so upravičeni do polnega kritja z zavarovanjem, ki ga zagotovi Evropska komisija.

Za vse vrste projektov se bo v končni fazi zahtevalo poročanje o aktivnostih, ki so se izvedle za izmenjavo rezultatov znotraj in zunaj kroga sodelujočih organizacij.

Avtorska pravica ustvarjalcu katerega koli izvirnega dela – npr. učnega vira – načeloma podeljuje izključno pravico do uporabe tega dela. Licence so običajen način, s katerim imetniki avtorskih pravic drugim omogočijo uporabo svojih del. Licenca določa pogoje, pod katerimi imetnik pravic določenim posameznikom ali organizacijam podeli pravico do uporabe svojega dela.

Vključevanje praktičnega in teoretičnega znanja v učne načrte visokošolskih institucij lahko zagotovi priložnosti za študente, da pridobijo spretnosti, ki jih potrebujejo zdaj in v prihodnosti na trgu dela, ter s tem izboljša njihovo prihodnjo zaposljivost. Strateško partnerstvo bo podpiralo projektno sodelovanje med podjetji ter študenti in osebjem na visokošolski instituciji, da se razvije, preskusi in prilagodi skupni učni načrt med sodelujočimi visokošolskimi institucijami na podlagi izčrpne analize potreb in usmerjenosti v mednarodni pristop, ki temelji na primerih iz resničnega življenja.

ZAČNITE TRGOVATI S KRIPTO VALUTAMI

Pustite komentar