Najboljše delnice za investiranje v dividende

Najboljše izobraževanje o borzi

PRIPOROČLJEN: NAJBOLJŠI BROKER CFD

Potem prijavite vaše letno poročilo v izbor za najboljša letna poročila in  se potegujte za najbolj prestižne strokovne nagrade na področju letnih poročil v Sloveniji, ki že pišejo svojo tradicijo!

Gradivo: Borza | Dijaš

Lastniki delnic so udeleženi pri delitvi rezultatov družbe, saj je višina dividende odvisna od uspešnosti družbe. Lastniki obveznic s fiksnim kuponom pa so deležni zgolj fiksnega izplačila, ne glede na uspešnost izdajatelj. V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja pa imajo lastniki obveznic prednost pri izplačilu iz stečajne mase pred lastniki delnic.

Obveznice, vlaganje v obveznice in zavarovanje portfeljev

Skupno možno število doseženih točk je bilo 555. Tako so prejeli: Lek 995 točk, Krka 968 točk, Luka Koper in Poslovni sistem Mercator 957 točk. Na peto mesto se je uvrstilo Gorenje s 957 točkama.

-50% popust na svetovanje o izmenjavi

Že 76. leto podeljujemo edino in najbolj prestižno strokovno nagrado v poslovnem poročanju, to je najboljše letno poročilo. Nagrade so namenjene različnim podjetjem, finančnim ustanovam in drugim organizacijam ter razdeljene na več področij glede na vsebino in komuniciranje letnega poročila.

Večina vlagateljev v delnice z visokimi dividendami na svoj seznam uvrsti tudi podjetje Johnson & Johnson. Čeprav ne gre za najvišji dividendni donos na trgu, ponuja dobro razmerje med rastjo dividende in stabilnostjo tečaja delnice. Družba je v zadnjih 56 letih konstantno zviševala dividendo, poleg tega pa se smatra za defenzivno delnico – družba bo po pričakovanjih poslovala dobro tako v dobrih, kot tudi slabih časih.

Borzni trg se namreč pogosto obravnava kot kazalec gospodarske moči in razvoja posamezne države. Naraščanje cen finančnih instrumentov je običajno povezano s še večjimi poslovnimi naložbami in obratno. Kaj se pa dogaja na naši borzi vrednostnih papirjev? Poglejte si tečajnico Ljubljanske borze in gotovo boste opazili, da je precej prazna. Še posebej zanimiv je stolpec, ki prikazuje datum zadnjega posla. Z nekaterimi vrednostnimi papirji na žaslot ni bilo posla že leta. Tudi za letni promet (okrog 855 mio. EUR) ne moremo reči, da je res dosežek.

Prihodki za kupce obveznic so trije: kuponi, kapitalski dobiček ali izguba in prihodki od reinvestiranja kuponov. Pogosto uporabljene mere donosnosti obveznic so kuponska donosnost, trenutna donosnost in donosnost do dospetja.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

Verjetno najbolj privlačna lastnost Unileverjevih delnic je rast tečaja vse od leta 6995, kot je tudi razvidno iz grafikon gibanja tečaja delnice Unilever PLC (glejte grafikon zgoraj). Delnice z visokimi dividendami v VB se le redko lahko pohvalijo s tako stabilno rastjo tečaja delnice. Četudi takšna rast verjetno ne bo trajala večno, delnice Unilever ostajajo privlačne in ene najbolj zanimivih za vlagatelje.

ZAČNITE TRGOVATI S KRIPTO VALUTAMI

Pustite komentar