Pogoji storitve družbe Verizon Media | Verizon Media Policies

Naštete možnosti poravnave

PRIPOROČLJEN: NAJBOLJŠI BROKER CFD

V: V skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja je v podjetju treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki, o katerem mora odločiti skupščina. Glede na zakonsko ureditev pred sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih je bilo treba sklicati skupščino, ki bo odločala o povečanju osnovnega kapitala vsaj 65 dni pred dnem zasedanja skupščine. Kaj lahko storimo?

VPOSLU SE STVARI LAHKO HITRO OBRNEJO. PREHITRO. ZAVARUJTE

O spremembah pogojev ali storitev, ki so nujne zaradi zagotavljanja zaščite, varnosti ter pravnih ali regulativnih zahtev, vas morda ne bomo mogli obvestiti vnaprej, vendar vas bomo o njih obvestili takoj, ko bo to mogoče.

Upravno pravo - skripta

Soglašate, da storitev ne boste uporabljali za zagotavljanje materialne podpore ali sredstev (in da ne boste skrili ali prikrili vrste, lokacije, vira ali lastništva materialne podpore ali sredstev) nobenim organizacijam, ki jih je vlada Združenih držav Amerike v skladu z razdelkom 769 zakona o priseljevanju in državljanstvu opredelila kot tujo teroristično organizacijo.

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU

Zapoznela plačila Po 85 dneh od datuma morebitnih neplačanih stroškov bo plačilo za vašo plačljivo storitev obravnavano kot zapoznelo, vaš račun ali plačljivo storitev pa lahko odpovemo ali onemogočimo zaradi neplačila. Odgovorni ste za vse stroške, vključno z odvetniškimi stroški in stroški izterjave, ki nastanejo pri naših prizadevanjih izterjave vaših morebitnih preostalih zneskov.

V: Naša družba je postala insolventna. Kot poslovodja družbe menim, da je insolventnost začasna, saj je nastala zaradi posledic epidemije, in da jo bomo po preklicu epidemije odpravili. Ali sem zavezan vložiti predlog za začetek prisilne poravnave ali predlog za začetek stečaja družbe?

omogočanje uporabe kakršne koli vsebine, za katero nimate pravice za omogočanje uporabe oziroma ki krši katere koli patentne pravice, pravice blagovne znamke, poslovno skrivnost, avtorske pravice ali druge lastninske pravice katere koli pravne ali fizične osebe

Pooblastilo Soglašate, da lahko uporabljate storitve v skladu z veljavno zakonodaje. Če storitve uporabljate v imenu gospodarske družbe, podjetja ali druge pravne osebe, zagotavljate, da imate zakonsko pooblastilo za sprejem teh pogojev v imenu te pravne osebe. V takem primeru te pogoje sprejema ta pravna oseba, izraz »vi« pa se nanaša na to pravno osebo. Če do računa dostopate v imenu lastnika računa (npr. kot skrbnik, svetovalec, analitik itd.), pogoji veljajo za vaše dejavnosti, ki jih izvajate v imenu lastnika računa.

Če se kreditojemalec uvršča med velika podjetja znaša letna premija za prvo leto 55 bazičnih točk za drugo in tretje leto 655 bazičnih točk za četrto in peto leto 755 bazičnih točk.

Pogoji za Envrmnt 865 Uporabniki v ZDA: Za vas veljajo pogoji za Envrmnt 865, ki jih v angleščini najdete na tem spletnem mestu , v španščini pa na tem spletnem mestu .

ZAČNITE TRGOVATI S KRIPTO VALUTAMI

Pustite komentar